RE/MAX Lekvi

 

AIRBNB VS. DLOUHODOBÝ PRONÁJEM V ČR: ANALÝZA VÝHOD A NEVÝHOD PRO  INVESTICE DO NEMOVITOSTI

 

Zkoumání možností bydlení

Investice do nemovitosti je atraktivní způsob, jak zvýšit kapitál, a to zejména v České republice, kde trh s nemovitostmi stále roste. Při volbě mezi Airbnb a dlouhodobým pronájmem stojí člověk před důležitým rozhodnutím, který může mít významný vliv na výnosy a rizika investovaných prostředků.

Zájem turistů o ubytování nabízené na platformách pro krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb, stále roste jak v Praze, tak v dalších regionech České republiky. Statistiky ukazují, že ceny krátkodobých pronájmů v České republice v posledních několika letech výrazně vzrostly, což odráží zvýšenou poptávku a rostoucí náklady na ubytování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbnb: výhody a nevýhody

Výhody:

 1.       Vysoké výnosy: Krátkodobé pronájmy prostřednictvím platforem, jako je Airbnb, obvykle přinášejí vyšší výnosy než dlouhodobé pronájmy.
 2.        Flexibilita použití: Využití nemovitostí k vlastnímu bydlení nebo krátkodobému pronájmu v době, kdy nejsou obývány.
 3.       Schopnost spravovat cenu: Majitelé mají možnost regulovat ceny pronájmu podle sezónních výkyvů poptávky.

Nevýhody:

 1.       Vysoké náklady na údržbu: Krátkodobé pronájmy vyžadují pravidelnou péči a údržbu, což může zvýšit provozní náklady.
 2.       Nestabilita obsazení: Nestabilita nájemníků může vést k nepředvídatelným obdobím bez příjmu.
 3.       Riziko poškození majetku: Časté střídání hostů zvyšuje riziko škod na majetku.

 

Dlouhodobé pronájmy: výhody a nevýhody

Výhody:

 1.       Stabilita příjmů: Dlouhodobé pronájmy obvykle zajišťují stabilní tok příjmů po celou dobu trvání pronájmu.
 2.       Nižší provozní náklady: Tyto pronájmy obvykle zahrnují nižší náklady na údržbu a správu nemovitosti.
 3.       Více předvídatelné náklady: Lze přesněji předvídat své náklady, jelikož dlouhodobé pronájmy obvykle zahrnují fixní platby.

 

Nevýhody:

 1.       Nižší výnosy: V porovnání s krátkodobými pronájmy mohou být výnosy z dlouhodobých pronájmů nižší.
 2.       Omezená flexibilita užívání: Investoři mohou mít omezení v užívání svého majetku během doby trvání dlouhodobého pronájmu.
 3.       Menší možnost regulace ceny: Majitelé mohou narazit na omezení týkající se změny nájemného během doby trvání dlouhodobého pronájmu.

Legislativní aspekty krátkodobých pronájmů

Nezapomeňte, že krátkodobé pronájmy, jako je Airbnb, vyžadují samostatné povolení a právní požadavky. Poskytování služeb krátkodobého ubytování v celé budově v současné době upravuje stavební zákon. Podle jeho znění musí majitelé bytů, kteří v nich chtějí poskytovat služby krátkodobého pronájmu, požádat stavební úřad o souhlas se změnou užívání stavby. Nesmí se tedy jednat o takzvanou "stavbu pro bydlení", ale o "stavbu pro ubytování".

Porušení těchto pravidel a využívání budovy k jinému než určenému účelu může vést k pokutě až půl milionu eur nebo dokonce k zákazu činnosti.

Plány Ministerstva pro místní rozvoj na regulaci krátkodobých pronájmů v České republice

Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) oznamují záměr zavedení nového systému registrace a evidence poskytovatelů krátkodobého ubytování v souladu s evropskými standardy, který pomůže zlepšit kontrolu a transparentnost v této oblasti. Zavedení povinné registrace a evidence poskytovatelů krátkodobého ubytování by mělo přispět ke zvýšení transparentnosti trhu, snížení administrativní zátěže podnikatelů a zlepšení výběru daní.

Finanční aspekty a daňové povinnosti

Kromě provozních nákladů je třeba vzít v úvahu také provize, které si online platformy účtují za poskytování rezervačních služeb. Při využívání platformy Airbnb je nutné počítat s povinným odvodem 21% DPH českému finančnímu úřadu. Tato DPH se platí bez ohledu na status plátce daně. Je také důležité mít na paměti daň z příjmu, která musí být odvedena podle místních právních předpisů. S ohledem na tyto finanční povinnosti je důležité před konečným rozhodnutím pečlivě posoudit náklady a příjmy jednotlivých možností pronájmu.

Rozhodovací proces

Při rozhodování mezi Airbnb a dlouhodobým pronájmem v České republice je třeba pečlivě zvážit výhody a nevýhody jednotlivých možností. Krátkodobé pronájmy mohou přinést vyšší výnosy, ale jsou spojeny s většími riziky a provozními náklady, zatímco dlouhodobé pronájmy mohou zajistit stálý tok příjmů, ale s menší flexibilitou a možnostmi správy. Správná volba bude nakonec záviset na vašich cílech a míře komfortu s ohledem na riziko.

Autor: Michal Kopřiva