RE/MAX Lekvi

Výběr makléře dle kvalitativního hodnocení

Všichni makléři jsou pravidelně vzděláváni v RX AKADEMII. Ta disponuje širokou škálou tréninků a vzdělávacích programů sestavených tak, aby zapadaly do systému kariérního růstu každého makléře v síti RE/MAX. Jsou zaměřeny na odborné znalosti a prodejní dovednosti makléřů s důrazem na potřeby zákazníka a poskytování nejkvalitnějších služeb na realitním trhu v České republice. Vyberte si ty nejlepší…

Stupně odborné způsobilosti makléřů RE/MAX

Stupně odborné způsobilosti makléřů RE/MAX

  1. Certifikovaný realitní makléř
  2. Certifikovaný realitní makléř Bronze
  3. Certifikovaný realitní makléř Silver
  4. Certifikovaný realitní makléř ISO GOLD

 

ISO certifikovaný realitní makléř

ISO certifikovaný realitní makléř

RE/MAX jako první a zatím jediná realitní společnost v Čechách podpořila, propaguje a zároveň zahrnula do svého vzdělávacího plánu pro makléře nezávislou certifikaci odborné kvality makléřů dle normy ISO. Titul CRM ISO (certifikovaný realitní makléř dle normy ISO) je nejvyšší nezávislé ocenění odborné způsobilosti v realitním oboru, které makléř může dosáhnout. Certifikaci CRM ISO může získat každý, kdo úspěšně složí státní zkoušku.

Certifikát uděluje Česká společnost pro jakost na 3 roky. Po uplynutí této doby musí makléř složit opakovaně novou zkoušku s platností na 5 let. V případě, že makléř neobhájí je mu titul CRM ISO odebrán.
Jedná se o nejvyšší ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Seznam CRM ISO makléřů naleznete zde

Certifikovaný makléř Silver

Certifikovaný makléř Silver

Ocenění Certifikovaný makléř Silver je uděleno každému makléři, který jednou za dva roky složí písemnou část státní zkoušky, kde pravidelně prokáže hlubší znalosti z oblasti Realitního práva, Procesů realitního makléře, Ekonomiky a financí, Informační technologie. Zároveň musí pravidelně každých 12 měsíců absolvovat alespoň 12 odborných webinářů anebo 2 dny školení dle vlastního výběru. V případě, že nesplní jednu z podmínek, je mu titul odebrán do doby, než podmínky splní. Jedná se o vyšší ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Certifikovaný makléř Bronze

Certifikovaný makléř Bronze

Hodnocení Certifikovaný makléř Bronze je udělováno makléři, který úspěšně složí zkoušku Realitního profesionála. Zkouška je navázána na 6ti týdenní kurz, který je zaměřen na praxi realitního makléře. Zkouška se skládá z testu, ústní zkoušky, zvládnutí námitek a prezentace makléře. Pro udržení tohoto titulu musí makléř každé dva roky složit písemnou část státní zkoušky, kde pravidelně prokáže hlubší znalosti z oblasti Realitního práva, Procesů realitního makléře, Ekonomiky a financí, Informační technologie. Jedná se o základní ocenění odborné způsobilosti v rámci sítě RE/MAX v České republice.

Insolvenční specialista

Insolvenční specialista

Ocenění mohou používat makléři, kteří absolvují zkoušku znalostí z oblasti insolvencí. Certifikace insolvenčních specialistů je určena pro makléře zabývající se insolvencemi.

Aukční specialista

Aukční specialista

Ocenění mohou používat makléři, kteří úspěšně absolvují kurz týkající se aukcí. Bez zdárného složení zkoušky není možné v síti realitních kanceláří RE/MAX aukce pořádat.

 

Výběr makléře dle kvantitativního hodnocení

Ocenění Hvězdičky

Ocenění Hvězdičky

V rámci RE/MAX ČR jsou hvězdičky udělovány podle celkové výše dosažené produkce od počátku působení makléře v RE/MAX.

Makléř roku / Kancelář roku

Makléř roku

Kategorie Makléř roku a Kancelář roku je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř a kancelář s největšími dosaženými hrubými výnosy za daný kalendářní rok bez ohledu na datum zahájení činnosti.

Makléř – skokan roku / Kancelář – skokan roku

Makléř – skokan roku

Kategorie Makléř - skokan roku a Kancelář - skokan roku je vyhlašována 1x ročně. Vítězem se stává makléř/kancelář s největšími průměrnými hrubými výnosy na 1 měsíc činnosti. Podmínkou je zahájení činnosti v roce, kdy je kategorie vyhlášena.

Makléř měsíce / Kancelář měsíce

Makléřem měsíce se rozumí makléř, který za kalendářní měsíc dosáhl nejvyšší dosažené produkce (hrubých výnosů). Vyhlašuje se vždy k 15. dni v měsíci za předchozí období. 

 

Mezinárodní ocenění

RE/MAX International každoročně uděluje několik mezinárodních individuálních ocenění, která jsou rozdělena do 2 kategorií: Klubová ocenění a Profesní ocenění

Klubová ocenění

Klubová ocenění

Prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším RE/MAX makléřům z celého světa na základě dosažené výše hrubých ročních provizí. Nejvyššími možnými oceněními jsou 100% Club, Platinum Club, Diamond Club a Chairman´s Club. Makléři mají výsadu používat loga prestižních klubových ocenění po dobu jednoho roku.

Profesní ocenění

Profesní ocenění

Prestižní mezinárodní ocenění jsou udělována nejlepším RE/MAX makléřům z celého světa nejen na základě výše celkových hrubých provizí, ale také v závislosti na délce působení ve společnosti RE/MAX. Makléř se může stát členem tří různých celosvětově uznávaných klubů – Hall of Fame, Lifetime Achievement a hlavně nejprestižnějšího Circle of Legends. Nejvyšší ocenění Circle of Legends může makléř získat až po více než desetiletém působení v RE/MAX, což bezpochyby zaručuje jeho vysoké profesní kvality. Tato ocenění jsou udělována na dobu neurčitou.